Κωδικός προϊόντος ΚΠ 117

laminate δρυς με οριζόντιες τραβέρσες και καμπαράδες.