Κωδικός προϊόντος ΚΠ 125

laminate gritzio με 2 κάθετες τραβέρσες δεξιά και αριστερά.