Κωδικός προϊόντος ΚΠ 118

laminate καρυδιά με κάθετες τραβέρσες και καμπαράδες.