Κωδικός προϊόντος ΚΠ 103

laminate κερασιά με 3 άνισες κάθετες inox γραμμές.