Κωδικός προϊόντος ΚΠ 119

laminate wenge με 4 οριζόντιες τραβέρσες και καμπαράδες.