Κωδικός προϊόντος ΚΠ 116

laminate wenge με 2 inox τόξα στο κέντρο της πόρτας.