Κωδικός προϊόντος ΚΠ 101

Laminate wenge με 2 οριζόντιες inox γραμμές στο κέντρο της πόρτας.