Κωδικός προϊόντος ΚΠ 107

laminate wenge με 4 οριζόντιες inox γραμμές, που χωρίζουν την πόρτα σε 5 ίσα μέρη.