Κωδικός προϊόντος ΚΠ 108

laminate wenge με τεμνόμενα inox τόξα.