Κωδικός προϊόντος ΚΠ 113

laminate wenge με 5 οριζόντιες inox γραμμές, οι οποίες από την μία πλευρά ακολουθούν την καμπύλη της τοξωτής λαβής.