Κωδικός προϊόντος ΚΠ 114

laminate wenge με 1 κάθετη γραμμή σε μορφή κύματος.