Κωδικός προϊόντος ΚΠ 115

laminate wenge με συνολικά 6 οριζόντιες γραμμές inox, 3 στο επάνω μέρος και 3 στο κάτω μέρος.