Κωδικός προϊόντος ΚΠ 100

Laminate wenge με 3 οριζόντιες inox γραμμές που χωρίζουν την πόρτα σε 4 ίσα μέρη.